700 mln zł na wsparcie produkcji zielonej energii

700 mln zł na wsparcie produkcji zielonej energii

Od początku 2009 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie finansował inwestycje w odnawialne źródła energii. Z jego wsparcia mogą skorzystać nawet gospodarstwa domowe.
NFOŚiGW kończy pracę nad strategią wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii. Według Małgorzaty Skuchy, wiceprezes funduszu, już w listopadzie powinna ona zostać zatwierdzona przez radę nadzorczą, co pozwoli w styczniu uruchomić pierwsze mechanizmy wspierania OZE – pisze „Gazeta Prawna”.

– W latach 2009-2010 chcemy przeznaczyć na ten cel 700 mln zł – mówi wiceprezes.
Pieniądze te pochodzą z subfunduszu opłaty zastępczej, czyli opłat, jakie płacą producenci energii elektrycznej za zbyt mały udział zielonej energii w produkcji prądu.

Strategia jest już praktycznie opracowana i zakłada trzy metody wspierania inwestycji. Pierwszy to udzielane przez fundusz dotacje, pożyczki i dopłaty do oprocentowania kredytów. O pomoc będą mogły ubiegać się inwestycje o wartości co najmniej 20 mln zł (10 mln zł w przypadku biomasy, biogazu i małych elektrowni wodnych). Na ten cel zostanie przeznaczone 400 mln zł.

Identyczne wsparcie, o wartości 200 mln zł, udzielą mniejszym projektom wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Natomiast trzeci mechanizm jest nowością, której nie było w zaprezentowanym w lipcu zarysie strategii. 100 mln zł zostanie przeznaczone na dopłaty do kredytów na inwestycje w OZE, które będą realizowane przez gospodarstwa domowe czy najmniejsze firmy – informuje „Gazeta Prawna”.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *